Alarmni sistemi

Alarmni sistemi najnovije generacije mogu biti žičani i bežični. Bežični alarmi ugradjuju se lako i brzo bez nepotrebnog bušenja i oštećenja na objektu. Žičani alarmi su teži kako za postavljanje tako i za održavanje, i oni moraju biti instalirani od strane profesionalnog lica. Ukoliko se odlučite za bežični alarm još jedna njegova prednost je i u tome što ga lako možete poneti sa sobom u slučaju selidbe.

category-alarm-systems

mg5000

10 razloga koji će vas uveriti da vam je alarmni sistem zaista potreban

Ako želite pouzdanog saveznika koji će vam pomoći da stvorite bezbedno i sigurno okruženje za svoju porodicu, posao, finansijska i imovinska dobra, najbolje rešenje je ugradnja savremnog alarma. U mnogobrojne koristi koje pružaju žičani i bežični alarmni sistemi uverili su se svi oni koji su ih ugradili.

Ono što konkretno dobijate ugradnjom savremnog alarmnog sistema je:

  • 24-časovna zaštita

Vaš stambeni i poslovni objekat biće pod stalnom zaštitom a instalacija alarmnih sistema sa dojavnom podrškom omogućava momentalno obaveštavanje  korisnika putem telefona ili GSM mreže.

  • nemogućnost sabotaže i onesposobljavanja alarma

Alarmi nove generacije za kuću, stan, lokal isključuju mogućnost oštećenja i sabotaže. Sistem poseduje poseban mehanizam zaštite od fizičkih oštećenja i dekodiranja signala. Ovakvi pokušaji sabotaže odmah signaliziraju uzbunu korisnku.

  • preventivna zaštita od provale, kradje i ostalih kriminalnih dela

Prednost ugradnje alarmnog sistema je sprečavanje kriminalnih radnji. Statistički podaci pokazuju da su objekti pod alarmnom zaštitom veoma retko meta počinioca, koji uglavnom znaju da prepoznaju moderne bezbednosne sisteme što ih odvraća od njihovih namera.

  • zaštita od požara

Savremeni alarmni sistemi za kuću, stan ili loka imaju mogućnost dodavanja opcija koje pružaju i zaštitu od požara, curenja gasa, izlivanje vode i drugo. Na ovaj način mogu se sprečiti veće štete i sačuvati ljudski životi.

  • hitna medicinska pomoć

Za osobe sa odredjenim zdravstvenim problemima alarmna zaštita može obezbediti hitnu medicinsku pomoć. Signal se može podesiti tako da pošalje uzbunu ukoliko u odredjenom vremenskom periodu detektor pokreta ne registurje kretanje, što ukazuje na potrebu hitne medicinke intervencije.

  • ušteda novca

Ugradnjom alarma za kuću, stan ili lokal uštedećete novac jer ćete se zaštiti od provala, kradja i drugih oštećenja imovine. No, novac možete uštedeti i na polisi osiguranja. Sve velike osiguravajuće kuće nude popuste čak i do 30% posto na svoje polise u slučaju da je objekat obezbedjenalarmnom zaštitom usled smanjenja rizika od štete. Pored toga, bežični alarmi su lako prenosivi i uvek ih možete premestiti na drugu lokaciju i tako uštedeti novac koji bi inače dali za kupovinu novog alarma.

  • uvećanje vrednosti imovine

Još jedna prednost modernih alarma je što njihova ugradnja povećava vrednost poslovnih i stambenih objekata koje štite. Prema tržišnim procenama vrednost objekata sa ugradjenim alarmnim sistemom povećava se izmedju 5 i 7%. Tome treba dodati i pogodnost, da ovako obezbedjeni objekti privlače i veći broj potencijalnih kupaca.

  • SOS tasteri

Još jedan važan deo bezbednosnog sitema čine i SOS tasteri. Oni omogućuju da daljinski hitno pošaljete signal, čak i onda kada fizički ne možete da pristupite kontrolnom panelu.

  • sigurni i zaštićeni

Najvažnija i najkorisnija prednost ugradnje alarmnih sistema za kuću, stan, lokal je osećaj sigurnosti, zaštite i smanjenje stresa. Ovu dobit svi korisnici ističu kao najbitniju obzirom da su posle ugradnje sigurnosnog sistema osetili smirenost i rasterećenje od strahovanja za svoj život, porodicu i imovinu.

Paradox-Logo