Evince

Evince je program otvorenog koda čija je osnovna namena pregled raznih vrsta dokumenata u Gnome okruženju. Prilikom stvaranja ove aplikacije,... Continue reading →