Izbrišite sve što ste ikad tražili na Googlu!

Google je uveo funkciju koja omogućava korisniku preuzimanje celokupne istorije pregleda i pretraga unutar tog pretraživača.

reCAPTCHA

Google je već omogućio uvid u istoriju pretrage preko tog pretraživača, oslanjajući se na pretrage sprovedene kad je veb korisnik bio priključen na svoj Google nalog.Sad je, međutim, moguće preuzimati istoriju pretrage i pregleda koji često obuhvata veliki broj godina.Tokom aktiviranja preuzimanja istorije i pregleda, Google upozorava na moguću osetljivost podataka.

Preporučuje se, pre svega da se ta arhiva ne preuzima na nekom javnom računaru niti preko javne Wi-Fi (otključane) mreže, jer može dovesti do ostavljanja njenih tragova pre brisanja onlajn istorije koju je na svojim serverima uskladištio Google.

Stručnjaci savetuju da se nakon posete odeljka sa istorijom poseta i pregleda ona u potpunosti izbriše, kako bi Google imao što manje ličnih i svih drugih podataka o korisnicima na svojim serverima.

Da biste pristupili istoriji pregleda pratite OVAJ link.

izvor: http://mondo.rs