Podaci korisnika više od 4000 Android aplikacija greškom javno dostupni

0

Više od 4000 Android aplikacija koje koriste Googleove Firebase baze podataka propuštaju osetljive podatke o svojim korisnicima, uključujući njihove email adrese, korisnička imena, lozinke, telefonske brojeve, puna imena, čet poruke i podatke o lokaciji. Bob Diačenko iz Security Discoveryja u saradnji sa Comparitechom analizirao je 15735 Android aplikacija. “4,8% mobilnih aplikacija koje koriste Google Firebase za čuvanje korisničkih podataka nisu pravilno zaštićene, što omogućava bilo kome da pristupa bazama podataka koje…

Izvor:Informacija.rs