Da vidimo šta je to video nadzor..?

Televizija zatvorenog kruga (engleski: Close-circuit television; skraćeno CCTV) u najširem smislu označava svaki televizijski sistem čiji je signal namenjen tačno određenom prijemniku ili pak prijemnicima koji čine zatvoreni sistem. U užem smislu se pod time podrazumevaju sistemi za video nadzor, izgrađeni na način da omogućavaju vizualni kontakt jednog mesta sa drugim mestom.

Moderniji sistemi video nadzora omogućavaju snimanje i praćenje svih događaja u i oko Vašeg doma, poslovnog prostora, proizvodnog pogona, Sve nastale događaje snima digitalno u centralni uređaj videonadzornog sistema odnosno u DVR ili PC-a.

Sistem video nadzora ima dvostruko dejstvo:
• Preventivno, deluje psihološki i odbija eventualne počinioce.
• Nakon izvršenog krivičnog dela ili prekršaja kao dokaz postoji video zapis na osnovu kojeg se može identifikovati izvršilac.

Oba dejstva su neophodna jer osnovni cilj je sprečavanje nastanka štete, ako ipak do toga dođe da počinioca vrlo lako možemo da identifikujemo pregledanjem snimljenog materijala.

Video nadzor koristimo u svim sferama:
Nadzor rada mašina kao i radnika, objekata, robe u prodavnicama, ulaz i izlaz vozila, utovar i istovar robe, posetioce, nadzor životinja u tovilištima, prasilištima, farmama….
Posebnu pažnju treba posvetiti ispravnom i pravilnom odabiru same opreme i pravilnom montiranju odnosno pozicioniranju. Jer i najbolje odabrana oprema ako je loše pozicionirana neće pružiti potrebnu zaštitu i biće uzalud bačen novac.Zbog toga posao odabira i ugradnje opreme za video nadzor poverite iskusnim profesionalcima.

                                  

U kućama, firmama ili bilo kojim lokacijama koje imaju računarsku mrežu moguće je vršiti nadzor sa bilo kog računara u datoj mreži i moguće je praćenje preko ADSL, bežičnog ili kablovskog interneta (i bez dodeljivanja PUBLIC (javne) IP adrese od strane Vašeg provajdera).